Η Grecotel πρώτη ξενοδοχειακή εταιρεία με ISO 10002:2014 για Ικανοποίηση Πελατών – Διαχείριση παραπόνων

Το συγκεκριμένο πρότυπο καθοδηγεί πάνω στη διεργασία προγραμματισμού, σχεδιασμού, λειτουργίας, διατήρησης και βελτίωσης χειρισμού παραπόνων πελατών

39

Η Grecotel είναι η πρώτη ξενοδοχειακή εταιρεία που βεβαιώνεται η συμμόρφωσή της από την TÜV Austria Hellas με το ISO 10002:2014 για τη Διαχείριση Ποιότητας: Ικανοποίηση Πελατών – Διαχείριση παραπόνων τους. Το πρότυπο καθοδηγεί πάνω στη διεργασία προγραμματισμού, σχεδιασμού, λειτουργίας, διατήρησης και βελτίωσης χειρισμού παραπόνων πελατών αποτελεσματικά και αποδοτικά, έτσι ώστε να επιτευχθεί η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη ικανοποίησή τους.

“Η Grecotel, αντιλαμβανόμενη, ότι ο χειρισμός παραπόνων πελατών αποτελεί κεντρικό στοιχείο της εξυπηρέτησης των πελατών της, προχώρησε στον έλεγχο συμμόρφωσης όλων των ξενοδοχείων της με το σχετικό ISO, επιδεικνύοντας τη δέσμευσή της την ποιότητα των υπηρεσιών της και ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και την αφοσίωση των πελατών της”, αναφέρει η εταιρεία.