Ελληνικός τουρισμός: Εξαιρετικές επιδόσεις από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο

26

Εξαιρετικές επιδόσεις καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός τον Μάιο και το 5μηνο Ιανουαρίου-Μαΐου 2023. Ειδικότερα, σύμφωνα με το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο της Τράπεζας της Ελλάδος:

  • Oι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 24,8% το Μάιο του 2023 και κατά 30,7% την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2023. Στο 5μηνο οι εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 3.244,3 εκατ. ευρώ
  • Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 13,9% το Μάιο του 2023 και κατά 32,9% την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2023> Στο 5μηνο διαμορφώθηκε σε 5.759,5 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 4.333,9 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Τα στοιχεία για τις βασικές αγορές στο 5μηνο δείχνουν:

  • Η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε αύξηση κατά 17,9% και διαμορφώθηκε σε 870,9 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 31,5% και διαμορφώθηκε σε 401,0 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ‑27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 2,3% και διαμορφώθηκε σε 639,9 χιλ. ταξιδιώτες και αυτή από τις ΗΠΑ κατά 83,3% σε 319,0 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 33,2% και διαμορφώθηκε σε 7,7 χιλ. ταξιδιώτες.
  • Οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 19,5% και διαμορφώθηκαν στα 601,8 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 37,0% και διαμορφώθηκαν στα 281,9 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, άνοδο κατά 7,5% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 398,7 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 71,5% και διαμορφώθηκαν στα 306,4 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 2,9% και διαμορφώθηκαν στα 7,8 εκατ. ευρώ

Σημειώνεται ότι τον Μάιο αυξήθηκε η μέση δαπάνης ανά ταξίδι κατά 9,0%, σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι.

πηγή: tornosnews