Στην Αθήνα το Συνέδριο της European Travel Commission

9

Η European Travel Commission αποτελεί τη μοναδική Επιτροπή στον ταξιδιωτικό κλάδο η οποία εκπροσωπεί τους Εθνικούς Τουριστικούς Οργανισμούς των Ευρωπαϊκών χωρών και έχει ως βασική αποστολή την ενίσχυση της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης της Ευρώπης.

Οι συμμετέχοντες στα ετήσια συνέδριά της είναι διευθυντές και στελέχη από τα τμήματα marketing και έρευνας αγοράς των Εθνικών Οργανισμών Τουρισμού.

Ο ΕΟΤ ανέλαβε τη διοργάνωση του Ετήσιου Συνεδρίου (Annual Meeting) της European Travel Commission “Market Intelligence Group (MIG) and Marketing Group (MKG) που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα κατά το χρονικό διάστημα από 7 έως 9 Φεβρουαρίου  με τη συμμετοχή 98 μελών.

Πρόκειται για μια δράση που θα συμβάλλει δυναμικά σε διεθνή κλίμακα στην προώθηση του Συνεδριακού Τουρισμού, καθώς επίσης και στην ανάδειξη της πόλης της Αθήνας ως city break προορισμού, ενισχύοντας παράλληλα και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Επιπροσθέτως η εν λόγω διοργάνωση εδραιώνει ακόμη περισσότερο την ισχυρή θέση της Ελλάδας στα θεσμικά όργανα του τουρισμού στην Ευρώπη.

 

 

 

πηγή: tornosnews