Μειωμένη η επιβατική κίνηση στο Αεροδρόμιο της Αθήνας τη χρονιά που πέρασε σε σύγκριση με το ’19

42

Ακολουθώντας τους προηγούμενους μήνες, κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου 2021, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου εξακολούθησε να επηρεάζεται σημαντικά από την πανδημία COVID-19 και τις επιπτώσεις της στο αεροπορικό ταξίδι, με την επιβατική κίνηση του αεροδρομίου να εμφανίζεται μειωμένη κατά 32,4% σε σχέση με την κίνηση του Δεκεμβρίου 2019.

Ειδικότερα, σε σύγκριση με το 2019, η κίνηση εσωτερικού ήταν μειωμένη κατά 12,5% ενώ η διεθνής επιβατική κίνηση παρουσίασε μείωση κατά 40,3%.

Συνολικά, η επιβατική κίνηση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια του έτους 2021 ανήλθε σε 12,35 εκ. και, αν και ξεπέρασε τις επιδόσεις του 2020 κατά 52,8%, παρέμεινε μειωμένη σε σύγκριση με το 2019 κατά 51,7%. Σε σύγκριση με το 2020, οι επιβάτες εσωτερικού αυξήθηκαν κατά 52,8% και οι διεθνείς επιβάτες κατά 52,9%, αλλά υστέρησαν σε σχέση με το 2019 κατά 40,6% και 56,6% αντίστοιχα.