Κύθνος: Στις 19 Ιουνίου ξεκινάει η στρατηγική πρωτοβουλία GReco Islands

12

Η πρωτοβουλία GReco Islands-ΕΣΠΑ ξεκινά στην Κύθνο στις 19 Ιουνίου, με την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Καθοδήγησης. Πρόκειται για καινοτόμα και πολύπλευρη δράση ιδιαίτερης σημασίας, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027, καθώς επιχειρείται μία ολιστική αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνδέονται με το νησιωτικό χώρο, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξή του.

Σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, είναι η προσπάθεια αλλαγής του αναπτυξιακού υποδείγματος των νησιών προς μια βιώσιμη ενδογενή ανάπτυξη στη βάση της αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος και της ενίσχυσης της πράσινης επιχειρηματικότητας και του ψηφιακού μετασχηματισμού, με έμφαση στη σταδιακή ενεργειακή μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τη φέρουσα ικανότητα των νησιών.

Η Επιτροπή Καθοδήγησης συγκροτήθηκε στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και την γενική γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ με τη συμμετοχή του υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού και τις νησιωτικές περιφέρειες. Ο συντονισμός της πρωτοβουλίας θα γίνει σε συνεργασία με φορείς σε τοπικό επίπεδο, ώστε να ληφθεί υπ’ όψη η «από τα κάτω» προσέγγιση για τον σχεδιασμό των επιμέρους δράσεων.

«Προσδοκώμενο αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας είναι να αποτελέσει έναν μοχλό κοινωνικής – οικονομικής ευημερίας και χωρικής συνοχής πρώτα από όλα για τους κατοίκους των νησιωτικών περιοχών, αναβαθμίζοντας την ποιότητα της ζωής τους και ενισχύοντας την τοπική επιχειρηματικότητα» όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση.