Καταγράφονται τα μονοπάτια ορεινής ποδηλασίας στην Κεντρική Μακεδονία – Ένα ψηφιακό αρχείo με πληροφορίες και βίντεο

36

Τα μονοπάτια που χρησιμοποιούνται ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ορεινή ποδηλασία πρόκειται να καταγραφούν, το επόμενο χρονικό διάστημα, σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας, με σκοπό να αναδειχτούν περισσότερο και να δημιουργήσουν ένα νέο τουριστικό προϊόν για την περιοχή.

Στο πλαίσιο, μάλιστα, της σχετικής μελέτης θα γίνει συντήρηση των μονοπατιών και απομάκρυνση βλάστησης και φερτών υλικών, ενώ σε επόμενο στάδιο θα δημιουργηθούν ένα συνολικό ψηφιακό αρχείο, χάρτες με τις απαραίτητες πληροφορίες, φωτογραφικό αρχείο αλλά και οπτικοακουστικό υλικό με ξεχωριστά βίντεο για κάθε μία από τις επτά περιφερειακές ενότητες.

To έργο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και σύμφωνα με τη διακήρυξη της διαγωνιστικής διαδικασίας που αναρτήθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας, προβλέπεται αναλυτικά η έρευνα, η καταγραφή και η έντυπη και ψηφιακή απεικόνιση υφιστάμενων ή και δυνητικών ποδηλατικών μονοπατιών που έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και είναι κατάλληλα και ελκυστικά για ποδηλασία. Η καταγραφή θεωρείται ότι θα προσελκύσει το ενδιαφέρον όσων ασχολούνται με την ποδηλασία, αλλά και των επισκεπτών που επιθυμούν να εξερευνήσουν μια περιοχή με το ποδήλατό τους.

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται η καταγραφή τουλάχιστον 70 χιλιομέτρων περιηγητικών ποδηλατικών μονοπατιών σε όλη την Περιφέρεια με όλες τις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες, όπως η αρχή και το τέλος του μονοπατιού, οι χώροι ανάπαυσης, οι χώροι στάθμευσης κλπ.. Θα ακολουθήσει η κατηγοριοποίηση του βαθμού δυσκολίας και επικινδυνότητας των μονοπατιών, ενώ σχεδιάζονται η ονοματοδοσία και η δημιουργία σήματος του δικτύου ποδηλατικών μονοπατιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που έχουν τουριστικό ενδιαφέρον και η σήμανσή τους με την κατάλληλη κωδικοποίηση, την ένδειξη κατεύθυνσης και τον βαθμό δυσκολίας.

Παράλληλα θα διατυπωθούν προτάσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για τον χαρακτηρισμό των μονοπατιών, τη διαχείριση, τη συντήρηση, τον καθαρισμό και τη σήμανση των καταγεγραμμένων μονοπατιών που έχουν τουριστικό ενδιαφέρον, τη σύναψη συνεργασιών με φορείς και τοπικές επιχειρήσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού ορεινής ποδηλασίας, την πιθανή διασύνδεση των ποδηλατικών μονοπατιών που θα προκύψουν από την έρευνα με ευρωπαϊκά δίκτυα ποδηλατικών μονοπατιών και την ανάπτυξη υπηρεσιών, ικανών να συμβάλουν στη δημιουργία τουριστικού προϊόντος (σημεία πληροφοριών, σημεία προβολής, ενέργειες προβολής και προώθησης).

Το ύψος του έργου ανέρχεται σε 74.000 ευρώ, ενώ φορέας χρηματοδότησης της σχετικής σύμβασης είναι ο Τακτικός Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η δε διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της και για έξι μήνες. Τα αποτελέσματα της έρευνας και της μελέτης θα παρουσιαστούν σε ειδική εκδήλωση του εσωτερικού σε αρμόδιους φορείς (δασαρχεία, κτλ) και τοπικούς επαγγελματίες που σχετίζονται με το αντικείμενο.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ