Ελληνικός τουρισμός: Ποιοί τουρίστες ανέβασαν τα έσοδα κατά 13% το 10μηνο

20

Οι Γάλλοι, οι Βρετανοί και Αμερικανοί τουρίστες έδωσαν τη μεγαλύτερη ώθηση στην άνοδο των ταξιδιωτικών εισπράξεων το 10μηνο του 2019, η οποία διαμορφώθηκε σε +13,1% έναντι του 10μήνου του 2018 με το σύνολο των εισπράξεων να ανέρχεται σε 17,53 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 2,03 δισ. ευρώ περισσότερες από πέρυσι.

Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 9,3%, καθώς και στην αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 3,7%.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 4,2% και διαμορφώθηκαν στα 2.782 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 16,2% και διαμορφώθηκαν στα 1.084 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 36,7% και διαμορφώθηκαν στα 2.582 εκατ. ευρώ. Άνοδο κατά 10,3% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.085 εκατ. ευρώ, ενώ και οι εισπράξεις από τη Ρωσία σημείωσαν αύξηση κατά 27,5% και διαμορφώθηκαν στα 415 εκατ. ευρώ.

Τον Οκτώβριο του 2019, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 4,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018 και διαμορφώθηκαν στο 1,44 δισ. ευρώ, έναντι 1,38 δισ. εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2018.

Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 2,3%, καθώς και στην αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 1,9% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2018.

Οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 7% και διαμορφώθηκαν στα 341 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 9,6% και διαμορφώθηκαν στα 82 εκατ. ευρώ. Αύξηση κατά 6,9% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 155 εκατ. ευρώ. Μείωση κατά 22,1% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 125 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 156,8% και διαμορφώθηκαν στα 46 εκατ. ευρώ.

Αύξηση σχεδόν 20% των Βρετανών το 10μηνο

Όσον αφορά την ταξιδιωτική κίνηση το 10μηνο, καταγράφεται αύξηση 3,7% στα 29,72 εκατ. ταξιδιώτες έναντι 28,68 εκατ. το 10μηνο του 2018. Η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 1,3%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών αυξήθηκε κατά 8,4%.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε μείωση κατά 8,2% και διαμορφώθηκε στις 3.907 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 1,9% και διαμορφώθηκε στις 1.513 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο επίσης αυξήθηκε κατά 19,5% και διαμορφώθηκε στις 3.424 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 9,1% και διαμορφώθηκε στις 1.107 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Ρωσία αυξήθηκε κατά 11,6% και διαμορφώθηκε στις 552 χιλ. ταξιδιώτες.

Τον Οκτώβριο του 2019, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση διαμορφώθηκε στα 2,77 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 2,72 εκατ. ταξιδιωτών τον αντίστοιχο μήνα του 2018. Η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων μειώθηκε κατά 1,5%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών αυξήθηκε κατά 13,4%.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία μειώθηκε κατά 2,8% και διαμορφώθηκε στις 595 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ και η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 18,0% και διαμορφώθηκε στις 129 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 11,9% και διαμορφώθηκε στις 283 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-28, μειωμένη κατά 24,2% ήταν η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ, η οποία διαμορφώθηκε στις 125 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία εμφάνισε άνοδο κατά 81,3% και διαμορφώθηκε στις 82 χιλ. ταξιδιώτες.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση δεν περιλαμβάνει μεγέθη από κρουαζιέρες, πέραν των όσων καταγράφονται από την Έρευνα Συνόρων.

Πηγή: TornosNews