Ε.Ε.: «Εξαιρετικής» ποιότητας το 90% των υδάτων κολύμβησης στην Ελλάδα το 2021

42

Η ετήσια έκθεση για τα ύδατα κολύμβησης, που δημοσιεύτηκε στις 3 Ιουνίου, δείχνει ότι το 2021 σχεδόν το 85 % των ευρωπαϊκών περιοχών κολύμβησης πληρούσαν τα πιο αυστηρά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ύδατα «εξαιρετικής ποιότητας». 

Η αξιολόγηση παρέχει μια καλή ένδειξη για τους τόπους στους οποίους μπορούν οι λουόμενοι να βρουν την καλύτερη ποιότητα περιοχών κολύμβησης σε ολόκληρη την Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι. Η αξιολόγηση, η οποία εκπονήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βασίζεται στην παρακολούθηση 21 859 περιοχών από όλη την Ευρώπη. Καλύπτει τα κράτη μέλη της ΕΕ, την Αλβανία και την Ελβετία καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021.

Ο κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσιους, επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας, δήλωσε σχετικά: «Η παρούσα έκθεση αποτελεί ευπρόσδεκτη είδηση για όσους από εμάς προγραμματίζουν θερινές διακοπές για αναψυχή στις όμορφες περιοχές κολύμβησης της Ευρώπης. Είτε ο προορισμός μας είναι μια ελληνική παραλία είτε είναι μια ουγγρική λίμνη ή ένας γαλλικός ποταμός, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι τα ύδατα κολύμβησης είναι, στη συντριπτική τους πλειονότητα, εξαιρετικής ποιότητας. Αυτό είναι καλό για το περιβάλλον, για την υγεία μας και για την τουριστική βιομηχανία της Ευρώπης καθώς ανακάμπτει από την πανδημία. Δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε αυτά τα πρότυπα και να σημειώσουμε περαιτέρω πρόοδο στην πορεία προς την επίτευξη του στόχου μας για μηδενική ρύπανση.»

Ο κ. Χανς Μπρούινινξ, εκτελεστικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, δήλωσε σχετικά: «Τα φετινά αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι πάνω από 40 χρόνια δράσης της ΕΕ για τη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων ωφέλησαν τόσο την υγεία μας όσο και το περιβάλλον. Το σχέδιο δράσης της ΕΕ για μηδενική ρύπανση και η αναθεώρηση της οδηγίας της ΕΕ για τα ύδατα κολύμβησης θα ενισχύσουν περαιτέρω τη δέσμευσή μας για την πρόληψη και τη μείωση της ρύπανσης τις επόμενες δεκαετίες.

Κύρια πορίσματα της έκθεσης

Η έκθεση δείχνει ότι η ποιότητα των παράκτιων περιοχών, οι οποίες αποτελούν τα δύο τρίτα του συνόλου των περιοχών κολύμβησης, είναι γενικά καλύτερη από εκείνη των περιοχών εσωτερικών υδάτων. Το 2021 το 88 % των παράκτιων περιοχών κολύμβησης της ΕΕ ταξινομήθηκαν ως εξαιρετικής ποιότητας, έναντι του 78,2 % των εσωτερικών περιοχών. Από την έκδοση της οδηγίας για τα ύδατα κολύμβησης το 2006, το ποσοστό των περιοχών με ύδατα «εξαιρετικής ποιότητας» έχει αυξηθεί και έχει σταθεροποιηθεί τα τελευταία χρόνια περίπου στο 88 % για τις παράκτιες περιοχές και στο 78 % για τις περιοχές εσωτερικών υδάτων.

Η έκθεση διαπιστώνει ότι το 2021 τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας των υδάτων πληρούνταν από το 95.2 % των περιοχών. Στην Αυστρία, τη Μάλτα, την Κροατία, την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Δανία και τη Γερμανία το 90 % και περισσότερο των υδάτων κολύμβησης ήταν «εξαιρετικής» ποιότητας.

Η αναλογία των περιοχών με ύδατα ανεπαρκούς ποιότητας έχει μειωθεί από το 2013. Το 2021 τα ύδατα κολύμβησης «ανεπαρκούς ποιότητας» αποτελούσαν το 1,5 % του συνόλου των περιοχών στην ΕΕ, σε σύγκριση με το 2 % για το 2013. Η ανεπαρκής ποιότητα οφείλεται συχνά στη βραχυπρόθεσμη ρύπανση. Η έκθεση τονίζει ότι η καλύτερη αξιολόγηση των πηγών ρύπανσης και η εφαρμογή ολοκληρωμένων μέτρων διαχείρισης των υδάτων μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων.

Παράλληλα με τη φετινή έκθεση για τα ύδατα κολύμβησης, ο ΕΟΠ δημοσίευσε επίσης έναν επικαιροποιημένο διαδραστικό χάρτη με τις επιδόσεις κάθε περιοχής κολύμβησης. Διατίθενται, επίσης, επικαιροποιημένες εκθέσεις ανά χώρα και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας στις χώρες.

πηγή: tornosnews