Ανησυχία για το ηφαίστειο της Σαντορίνης – Το σχέδιο σε περίπτωση έκρηξης

68

Σχέδιο για την αντιμετώπιση συνεπειών από πιθανή ενεργοποίηση του ηφαιστείου της Σαντορίνης εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ), μεταξύ των άλλων σχεδίων αντιμετώπισης μεγάλων κινδύνων.

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς ενέκρινε την πρώτη Έκδοση του σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών σε περίπτωση που “ξυπνήσει” το ηφαίστειο της Σαντορίνης. Η κωδική ονομασία του σχεδίου είναι «ΤΑΛΩΣ» και εφαρμόζεται στο πλαίσιο της εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης».

Ο σκοπός του συγκεκριμένου Γενικού Σχεδίου είναι η άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων Φορέων σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο της Σαντορίνης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση Ηφαιστειακής Δραστηριότητας και την άμεση διαχείριση των συνεπειών της, δράσεις που αποβλέπουν στην προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, καθώς και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των υποδομών της χώρας.

Βάσει των επιστημονικών μελετών άλλωστε, ο κίνδυνος ενεργοποίησης του ηφαιστείου είναι υπαρκτός.

Όπως αναλύει το σχέδιο “ΤΑΛΩΣ”:

“Η εκδήλωση ηφαιστειακής δράσης στο ηφαιστειακό σύμπλεγμα Σαντορίνης δύναται να προκαλέσει:

-Τραυματισμούς και απώλειες ανθρώπινων ζωών και αίσθημα ανασφάλειας του πολίτη.

-Καταστροφές στις υποδομές της χώρας

-Άμεσες και έμμεσες οικονομικές απώλειες από καταστροφές στις περιουσίες των πολιτών,στον πρωτογενή τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία), σε διάφορες υποδομές της χώρας (δίκτυα ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών κλπ.), καθώς και συνέπειες στον τουρισμό εν γένει”.