Δήμος Αθηναίων: Διαβούλευση για τη Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης της Αθήνας

23

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί φορείς και πολίτες να καταθέσουν τη γνώμη και τις προτάσεις τους για το μέλλον της Αθήνας. Η νέα διαβούλευση για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση στα πλαίσια του Συμφώνου «Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027» («ΕΣΠΑ 2021-2027») ξεκινά. Στο πλαίσιο της συνδιαμόρφωσης του Σχεδίου Δράσης της Στρατηγικής του Δήμου Αθηναίων φορείς και πολίτες καλούνται να συμμετάσχουν στην κατάρτιση για τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Αθήνας, με ορίζοντα το 2030, έως τις 16 Ιουλίου στη διεύθυνση https://www.diavoulefsi-athina.gr/

Ο στόχος για το μέλλον είναι να γίνει η Αθήνα, στο σύνολό της, μια πόλη που προσφέρει υψηλή ποιότητα ζωής και αναβαθμισμένο δημόσιο χώρο. Για τον λόγο αυτό, η περιοχή παρέμβασης, που μέχρι σήμερα είχε ως περιοχή δράσης το κέντρο της πόλης διευρύνεται σε όλο τον Δήμο Αθηναίων συμπεριλαμβάνοντας όλες τις γειτονιές και τους κατοίκους της πόλης.

Η νέα στρατηγική έχει τρεις άξονες: Ο πρώτος αφορά στους κατοίκους και στις γειτονιές (Δημόσιος Χώρος – Πράσινο – Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα – Πολυκεντρικότητα – Τοπικές Κοινότητες – Καθαριότητα), ο δεύτερος την εργασία, την καινοτομία και τον πολιτισμό (Ευκαιρίες εργασίας – Επιχειρηματικότητα – Ελκυστικότητα – Ψηφιακός Μετασχηματισμός – Δημιουργική Οικονομία), και ο τρίτος την κοινωνία Υγεία – Πρόνοια – Ισότητα – Εξάλειψη των διακρίσεων – Κοινωνική Συνοχή)

Παράλληλα με την ανοιχτή διαδικασία διαβούλευσης θα υπάρξουν συναντήσεις με ενδιαφερόμενους φορείς, αλλά και κοινωνικούς και παραγωγικούς εταίρους προκειμένου να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της διαβούλευσης.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ -> https://www.diavoulefsi-athina.gr/