Ελληνικά ξενοδοχεία: Πρωτιά στον δείκτη ικανοποίησης και τον Ιανουάριο

31

Την πρώτη θέση σε σύγκριση με τις ανταγωνίστριες χώρες στο γενικό δείκτη ικανοποίησης (GRI) των ξενοδοχείων με 87,5% συνεχίζει να κατέχει η Ελλάδα και τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία, που παρουσιάζονται στο μηνιαίο Στατιστικό Δελτίου μ.Φεβρουαρίου του INSETE Intelligence.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Κροατία με 86,3% ενώ ακολουθούν η Κύπρος και η Ισπανία με 85,9% και 85,3% αντίστοιχα. Έπεται η Ιταλία με 84,2% και ακολουθεί η Τουρκία με 83,2%. Στην τελευταία θέση βρέθηκε η Γαλλία με 78,7%.

Τα ξενοδοχεία 5 αστέρων στη χώρα μας έχουν την υψηλότερη βαθμολογία με 90,1%. Το GRΙ ήταν 87,2% για τα ξενοδοχεία 4 αστέρων και 3 αστέρων, ενώ στην τελευταία θέση βρίσκονται τα ξενοδοχεία 1-2 αστέρων με 86,4%.

Την υψηλότερη θέση ικανοποίησης για τη νησιωτική Ελλάδα κατέχουν οι Κυκλάδες με GRI 91,4% και ακολουθούν η Κρήτη 88,1%, το Βόρειο Αιγαίο 87,4%, τα Δωδεκάνησα 86,4% και τα Ιόνια Νησιά 85,6%.

Στην υψηλότερη θέση ικανοποίησης για την ηπειρωτική Ελλάδα βρίσκεται η Ήπειρος με 89,9%, ενώ χαμηλότερα βρίσκεται η Κεντρική Μακεδονία 87,5%. Ακολουθούν η Πελοπόννησος με 86,6%, η Αττική με 86,5%, η Θεσσαλία με 86,2%, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με 86,1%, και η Στερεά Ελλάδα με 86,0%.

Στους επιμέρους δείκτες:

** Στο κριτήριο της καθαριότητας στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ελλάδα με 91,2% και ακολουθούν η Ιταλία με 90,5% και η Κροατία με 89,9%. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Κύπρος με 89,7% και ακολουθούν η Ισπανία με 88,4% και η Τουρκία με 87,1%. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Γαλλία με 81,4%.

** Στην κατηγορία φαγητού-ποτού στην πρώτη θέση βρίσκεται η Κύπρος με 85,9% και στη δεύτερη θέση η Ελλάδα με 83,7%. Ακολουθούν η Τουρκία και η Ισπανία με 82,3% αντίστοιχα. Στην πέμπτη θέση βρίσκεται η Κροατία με 80,8%. Στις δύο τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Ιταλία με 79,8% και η Γαλλία με 68,2%.

** Στο κριτήριο της τοποθεσίας στην πρώτη θέση βρίσκεται η Τουρκία με 89,8%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ισπανία με 88,6% και στην τρίτη θέση η Κύπρος με 88,0%. Στην τέταρτη θέση με 87,8% βρίσκεται η Ιταλία και ακολουθούν η Γαλλία και η Ελλάδα με 86,9% αντίστοιχα. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Κροατία με 86,7%.

** Στο κριτήριο της εξυπηρέτησης στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ελλάδα με 89,2% και στη δεύτερη θέση η Κύπρος με 87,0%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ισπανία με 86,7%, στην τέταρτη θέση η Ιταλία με 86,8% και στην πέμπτη θέση η Τουρκία με 85,6%. Στις δύο τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Γαλλία με 81,0% και η Κροατία με 80,7%.

** Στην κατηγορία σχέση ποιότητας-τιμής στην πρώτη θέση βρίσκεται η Κύπρος με 86,2% και ακολουθούν η Τουρκία με 85,5% και η Ελλάδα με 85,0%. Στην τέταρτη θέση βρίσκονται η Ιταλία και η Ισπανία με 82,8% αντίστοιχα. Στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Κροατία με 80,5% και η Γαλλία 77,2%.

** Στην κατηγορία δωματίου στην πρώτη θέση βρίσκεται η Κύπρος με 85,1%. Ακολουθούν η Ιταλία με 83,9% και η Ελλάδα με 83,8%. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ισπανία με 82,5% και στην πέμπτη θέση η Τουρκία με 81,2%. Στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Γαλλία με 77,5% και η Κροατία 75,6%.

** Ως προς τη διασκέδαση, στην πρώτη θέση βρίσκεται η Τουρκία με 81,8% ενώ οι υπόλοιπες χώρες βρίσκονται κάτω από το 80,0%. Ειδικότερα: η Κύπρος με 79,9%, η Ελλάδα με 77,3%,η Κροατία με 76,7%, η Ισπανία με 76,6% και η Ιταλία με 74,9%.

Πηγή: TornosNews