“Τουρισμός για όλους 2024”: “Τέλος χρόνου” για τις αιτήσεις

6

Σήμερα Δευτέρα, 8 Απριλίου 2024 στις 23.59 εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο https://vouchers.gov.gr/tourism4all-2024 αναφορικά με την ένταξη στο πρόγραμμα « Τουρισμός για όλους 2024» .

Επισημαίνεται πως στους δικαιούχους του προγράμματος που έχουν υποβάλει τη σχετική αίτηση και που έχουν επιλεγεί μέσω της διαδικασίας της κλήρωσης θα χορηγηθούν voucher από 200 ευρώ μέχρι και 400 ευρώ.

Αναλυτικά:

Voucher ύψους 200 ευρώ θα χορηγηθεί σε φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις οριζόμενες στην Κ.Υ.Α του Προγράμματος προϋποθέσεις.
Voucher ύψους 300 ευρώ θα δοθεί σε φυσικά πρόσωπα:
-άγαμα ή σε κατάσταση χηρείας με προστατευόμενα τέκνα,

-έγγαμα ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τρία προστατευόμενα τέκνα και άνω,

-συνταξιούχοι όλων των Ταμείων με οριστική απόφαση απονομής σύνταξης λόγω γήρατος έως 31.12.2022,

Voucher ύψους 400 ευρώ θα πάρουν οι ΑμεΑ, με ισχύουσα Απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω κατά την υποβολή της αιτήσεως αλλά και οι κληρωθέντες δικαιούχοι με τέκνα ΑμεΑ με ισχύουσα Απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω κατά την υποβολή της αιτήσεως.
Σε περίπτωση δικαιούχου που πληροί τις προϋποθέσεις περισσότερων της μίας εκ των ως άνω κατηγοριών, η αίτηση κατατάσσεται στην κατηγορία με το μέγιστο ποσό επιδότησης. Τα ως άνω ποσά αφορούν αποκλειστικά τον δικαιούχο και δεν αυξάνονται σε περίπτωση ύπαρξης εξαρτώμενων από αυτόν μελών.

Σημειώνεται δε πως τα παραπάνω voucher μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε :

Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις/καταλύματα: Κατηγορία εμπόρου/MCC είναι 3501 έως 3999
Λοιπές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις/καταλύματα: Κατηγορία εμπόρου/MCC είναι 7011
Κατασκηνώσεις αναψυχής και αθλητισμού: Κατηγορία εμπόρου/MCC είναι 7032
Camping: Κατηγορία εμπόρου/MCC είναι 7033
Timeshare Real Estate: Κατηγορία εμπόρου/MCC είναι 7012
Διευκρινίζεται πως αυτά θα πρέπει να έχουν την έδρα τους στην ελληνική επικράτεια.

Επίσης επισημαίνεται πως κάθε  άυλη ψηφιακή προπληρωμένη κάρτα εξαργυρώνεται είτε εφάπαξ στο ίδιο τουριστικό κατάλυμα είτε τμηματικά σε διαδοχικά τουριστικά καταλύματα, αναλόγως του διαθέσιμου υπολοίπου της, όποια χρονική στιγμή επιθυμεί ο δικαιούχος μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2024.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στην υπηρεσία Εξυπηρέτησης Κοινού 210-2150231, 09:00 – 17:00.