Μνημόνιο Συνεργασίας ΥΠΠΟ με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

7

Μνημόνιο Συνεργασίας με στόχο τη μελέτη και προβολή του κυκλαδικού πολιτισμού υπογράφτηκε στις 17 Μαϊου 2024 στην Αθήνα από την Υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη και την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, Κασσάνδρα Μαρινοπούλου. Τα μέρη συμφώνησαν να συνεργαστούν, με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο, σε μία σειρά δράσεων που έχουν ως στόχο την μελέτη, ανάδειξη και προβολή του Κυκλαδικού Πολιτισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ειδικότερα, το μνημόνιο αφορά στη συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, διά της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, μέσω της ανάπτυξης πολυεπίπεδων συνεργειών με στόχο τη μελέτη και προβολή του κυκλαδικού πολιτιστικού αποθέματος. Οι κοινές δράσεις της ΕΦΑ Κυκλάδων και του Μουσείου ενδεικτικά θα περιλαμβάνουν:

-Συνδιοργάνωση περιοδικών εκθέσεων, με την δυνατότητα συμμετοχής και συμβολής και τρίτων μουσείων, ελληνικών και ξένων.
-Συνεργατικά ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά των Κυκλάδων.
-Εκπαιδευτικές δραστηριότητες (εκπαιδευτικά προγράμματα, summer schools, σεμινάρια και άλλα).
-Συνδιοργάνωση συνεδρίων, διαλέξεων και επιστημονικών συναντήσεων.
-Επιστημονικές εκδόσεις και έντυπα, για το ευρύ κοινό.
-Ψηφιακές εφαρμογές προβολής των μνημείων και των μουσείων.
-Εξειδικευμένες συνέργειες για τον κυκλαδικό πολιτισμό, όπως η συγκρότηση του corpus των κυκλαδικών τέχνεργων, η οποία θα περιλαμβάνει την ψηφιακή καταγραφή των προϊόντων του κυκλαδικού πολιτισμού, σε μια ενιαία ψηφιακή βάση δεδομένων. Τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν από την ΕΦΑ Κυκλάδων και το Μουσείο θα ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού.
-Συνεργασία σε επιστημονικό – ερευνητικό επίπεδο και σε ζητήματα τεχνογνωσίας.
-Συνεργασία για την ευαισθητοποίηση του κοινού για την προστασία του υλικού και άυλου πολιτισμού των Κυκλάδων και για προωθητικές ενέργειες για την προβολή του.
-Αναζήτηση πόρων από τον ιδιωτικό τομέα, μέσω χορηγιών και δωρεών, καθώς και από τα ευρωπαϊκά προγράμματα.
-Συνεργασίες με τρίτους, ελληνικούς και διεθνείς, επιστημονικούς, ερευνητικούς και πολιτιστικούς φορείς καθώς και τοπικούς φορείς των Κυκλάδων για την επίτευξη των κοινών στόχων προβολής του πολιτισμού των Κυκλάδων.

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη μετά την υπογραφή του μνημονίου δήλωσε: «Το Μνημόνιο Συνεργασίας που συνυπογράφουν το Υπουργείο Πολιτισμού και το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης διανοίγει εξαιρετικές προοπτικές και νέους δρόμους για την προβολή και την ανάδειξη των θησαυρών του μουσείου, αλλά και, ευρύτερα, της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Το Υπουργείο, το Μουσείο και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων ενώνουν τις δυνάμεις, την εμπειρία και τις γνώσεις τους, διοχετεύοντας τες σε κοινές δράσεις ζωτικής σημασίας, τόσο για τη διάσωση και προστασία των αριστουργημάτων του κυκλαδικού πολιτισμού, όσο και για τη συστηματικότερη μελέτη του. Σύντομα, ελπίζουμε, θα είμαστε σε θέση να επανέλθουμε με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες».

Όπως δήλωσε η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης Κασσάνδρα Μαρινοπούλου: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Υπουργό, Λίνα Μενδώνη για αυτήν, την χωρίς προηγούμενο, συνεργασία. H διάδοση και προβολή του Κυκλαδικού Πολιτισμού και ευρύτερα της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς διεθνώς ήταν και είναι ο σκοπός του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης. Η σύμπραξη με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων ανοίγει τεράστιες προοπτικές, τόσο για την έρευνα και μελέτη του κυκλαδικού πολιτισμού όσο και για τη διάσωση και προβολή του υλικού και άυλου πολιτισμού των Κυκλάδων, σκοπός που για εμάς αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα μέσω και της Πρωτοβουλίας Cycladic Identity. Σύντομα θα γίνουν σημαντικές ανακοινώσεις για την πρώτη δράση της συνεργασίας αυτής».

Το μνημόνιο συνεργασίας έχει διάρκεια 48 μήνες και θα παρατείνεται με νέα συμφωνία.