Ευρωπαϊκός τουρισμός: Ξεπέρασαν το 2019 οι διανυκτερεύσεις μέσω Airbnb, Booking, Expedia, TripAdvisor

32

251 εκατ. διανυκτερεύσεις καταγράφηκαν στην ΕΕ από κρατήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω online πλατφορμων όπως οι Airbnb, Booking, Expedia Group και TripAdvisor κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 24% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 (202,3 εκατ.), όπως προκύπτει από στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, Eurostat.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι τουριστικές πλατφόρμες ξεπέρασαν ακόμη και τα μεγέθη από το καλοκαίρι του 2019 κατά 9%, όταν σημείωναν 230,4 εκατ. διανυκτερεύσεις.

Σύμφωνα με τη Eurostat, λαμβάνοντας υπόψη την προοδευτική ανάκαμψη του αριθμού κρατήσεων κατά το δεύτερο μισό του 2021, το πρώτο εξάμηνο του 2022 οι κρατήσεις, για πρώτη φορά, επίσης ξεπέρασαν τα προπανδημικά επίπεδα.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, έγιναν κρατήσεις για 199,4 εκατ. διανυκτερεύσεις, έναντι 83,8 εκατ. διανυκτερεύσεων την αντίστοιχη περίοδο του 2021 και 193,3 εκατ. διανυκτερεύσεων το α’ εξάμηνο του 2019 καταγράφοντας αύξηση 3,2%.

Εάν τα δεδομένα του 2022 αντιπαρατεθούν με του 2021, γίνεται έκδηλη μια ισχυρή ανάκαμψη των διανυκτερεύσεων και στις 31 χώρες.

Όσον αφορά χώρες όπως το Βέλγιο, η Σουηδία και η Γαλλία, οι διανυκτερεύσεις κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022 αυξήθηκαν κατά περίπου 30%, αλλά τα 12 κράτη μέλη της ΕΕ εξακολούθησαν να υπολείπονται των επιπέδων 2019, συμπεριλαμβανομένης της Πορτογαλίας (-4%), η οποία σημείωσε σημαντική πτώση.

πηγή: tornosnews