Διαγωνισμός για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΕΟΤ

16

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος προκήρυξε διαγωνισμό άνω των ορίων με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για το έργο με τίτλο «Ψηφιακός μετασχηματισμός του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού»

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 9,4 εκατ. ευρώ. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Η δαπάνη του έργου θα καλυφθεί με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών έχει οριστεί η 18/07/2024 και ώρα 15:00  Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 24/07/2024 και ώρα 11:00.

Σκοπός του έργου είναι η προώθηση της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού μέσω δράσεων ΤΠΕ που θα οδηγήσουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθεί μια πλατφόρμα που, ως εργαλείο, θα συνεισφέρει στην χάραξη και υλοποίηση στρατηγικής προβολής του ευαίσθητου και ευμετάβλητου τουριστικού προϊόντος. Θα εστιάζει στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για κάθε τουριστικό προορισμό και τους εμπλεκόμενους φορείς αυτού, συμβάλλοντας θα συμβάλλει στην υλοποίηση και εξυπηρέτηση των στόχων των ολοκληρωμένων στρατηγικών μάρκετινγκ και επικοινωνίας και, μέσω παραμετροποιήσιμης δικτυακής πλατφόρμας, σε στοχευμένη παροχή πληροφορίας, για τουριστικά προϊόντα καθώς και σημεία ενδιαφέροντος, τόσο μέσω διαδικτύου όσο και μέσω κινητού τηλεφώνου.

Με τον τρόπο αυτό, η πλατφόρμα θα προσφέρει στο τουριστικό κοινό ένα διαδικτυακό ταξίδι πλοήγησης και πρόσβασης σε όλη την απαραίτητη πληροφορία, προκειμένου να οργανώσει την επίσκεψή του στη χώρα μας από ένα και μόνο σημείο (one stop shop υπηρεσίες) , τη συνεχή ροή πληροφόρησης και υποστήριξης κατά την διάρκεια της παραμονής του, αλλά και την απαραίτητη επικοινωνία αφού θα έχει επιστρέψει στη χώρα του με στόχο την προσέλκυση του και πάλι στην Ελλάδα.

Επιπλέον το έργο θα στοχεύει στην καταγραφή όλων των τουριστικών δραστηριοτήτων και ενεργειών κάθε επιμέρους προορισμού, ώστε να γνωρίσει ο επισκέπτης τόσο τις τουριστικές επιχειρήσεις που υπάρχουν στην περιοχή, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται όσο και τις παραλίες, τα αξιοθέατα, τα αρχαιολογικά μνημεία ή/και τοπόσημα, τα μουσεία, τα πολιτιστικά δρώμενα, τις επιλογές θεματικού τουρισμού (π.χ. πεζοπορίες, αναρρίχηση, σπορ) και εν τέλει όλα όσα χαρακτηρίζουν τον τόπο που επισκέπτεται.

Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα μεγάλο και ποικιλόμορφο σύνολο δεδομένων, ένα σύγχρονο One-Stop Shop με πολλαπλούς αποδέκτες, αφού θα παρέχεται πλέον η δυνατότητα εντοπισμού και διαμοιρασμού της πληροφορίας από ένα και μόνο σημείο.

Η ύπαρξη μιας ολοκληρωμένης, συνεπούς σε όλες τις εκφάνσεις της και καλαίσθητης ψηφιακής παρουσίας της Ελλάδας, θα δώσει προστιθέμενη αξία στον προορισμό, θα ενισχύσει το brand «Ελλάδα» και θα διευκολύνει τον χρήστη, αυξάνοντας τις πιθανότητες ικανοποίησης από την επίσκεψή του και ως εκ τούτου επανάληψης αυτής.

Επιπλέον, η συγκέντρωση και διαχείριση της πληροφορίας σε μία ενιαία πύλη, η οποία θα αφορά όλα τα μέρη της Ελλάδας και θα προσφέρει πλούσια και πολύπλευρη πληροφόρηση, διευρύνει την αναγνωρισιμότητά της από προορισμό ήλιου και θάλασσας σε προορισμό ιδανικό για εμπειρίες καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, και επεκτείνει την τουριστική περίοδο, συμπεριλαμβάνοντας πλέον όλες τις εποχές με αντίστοιχους προορισμούς και προτάσεις.

 

 

 

Πηγή: tornosnews