Σε “έξυπνη πόλη” μετατρέπονται τα Γιάννενα μέσω νέων ψηφιακών εφαρμογών

110

Νέες, πιλοτικές ψηφιακές εφαρμογές έξυπνης πόλης υιοθετούν τα Ιωάννινα, με στόχο την αποδοτικότερη, σύγχρονη λειτουργία της πόλης, προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών της.

Αναλυτικά, η ανωτέρω δράση περιλαμβάνει τα εξής:

Πλατφόρμα έξυπνης πόλης Smart City Platform, IoT Middleware.

-Εφαρμογή παρακολούθησης κάδων βιοαποβλήτων και ελέγχου πληρότητας υπόγειων κάδων, με δυνατότητα παρακολούθησης του τρόπου αποκομιδής των απορριμμάτων.

-Εφαρμογή συλλογής και διαχείρισης περιβαλλοντικών δεδομένων, με την εγκατάσταση περιβαλλοντικών αισθητήρων.

-Εξοπλισμός για τη διαχείριση θέσεων παρόδιας στάθμευσης.

-Εφαρμογή τηλεπαρακολούθησης και τηλεδιαχείρισης ηλεκτροφωτισμού.

-Εφαρμογή παρακολούθησης της κατανάλωσης ρεύματος σε δημόσια κτίρια με την χρήση κατάλληλων ψηφιακών αναλυτών.

-Διαδικτυακή εφαρμογή και πλατφόρμα GIS με δεδομένα πολεοδομικού ενδιαφέροντος.

-Εφαρμογή τουριστικής προβολής Tourism Mobile Αpp, με τη χρήση έξυπνων αισθητήρων τύπου beacon.

-Διαδικτυακή πύλη προβολής δεδομένων έξυπνης πόλης προς τους πολίτες.

-Υποδομή καινοτόμων εφαρμογών (IoT Infrastructure) – Social Wifi.

Τέλος, η πιλοτική ψηφιακή δράση προϋπολογισμού 475.312,84 ευρώ, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020».

 

Πηγή: TornosNews