Σε “έξυπνη πόλη” μετατρέπονται τα Γιάννενα μέσω νέων ψηφιακών εφαρμογών

7

Νέες, πιλοτικές ψηφιακές εφαρμογές έξυπνης πόλης υιοθετούν τα Ιωάννινα, με στόχο την αποδοτικότερη, σύγχρονη λειτουργία της πόλης, προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών της.

Αναλυτικά, η ανωτέρω δράση περιλαμβάνει τα εξής:

Πλατφόρμα έξυπνης πόλης Smart City Platform, IoT Middleware.

-Εφαρμογή παρακολούθησης κάδων βιοαποβλήτων και ελέγχου πληρότητας υπόγειων κάδων, με δυνατότητα παρακολούθησης του τρόπου αποκομιδής των απορριμμάτων.

-Εφαρμογή συλλογής και διαχείρισης περιβαλλοντικών δεδομένων, με την εγκατάσταση περιβαλλοντικών αισθητήρων.

-Εξοπλισμός για τη διαχείριση θέσεων παρόδιας στάθμευσης.

-Εφαρμογή τηλεπαρακολούθησης και τηλεδιαχείρισης ηλεκτροφωτισμού.

-Εφαρμογή παρακολούθησης της κατανάλωσης ρεύματος σε δημόσια κτίρια με την χρήση κατάλληλων ψηφιακών αναλυτών.

-Διαδικτυακή εφαρμογή και πλατφόρμα GIS με δεδομένα πολεοδομικού ενδιαφέροντος.

-Εφαρμογή τουριστικής προβολής Tourism Mobile Αpp, με τη χρήση έξυπνων αισθητήρων τύπου beacon.

-Διαδικτυακή πύλη προβολής δεδομένων έξυπνης πόλης προς τους πολίτες.

-Υποδομή καινοτόμων εφαρμογών (IoT Infrastructure) – Social Wifi.

Τέλος, η πιλοτική ψηφιακή δράση προϋπολογισμού 475.312,84 ευρώ, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020».

 

Πηγή: TornosNews