Οι Τούρκοι τουρίστες μένουν λιγότερο στην Ελλάδα αλλά ξοδεύουν τα περισσότερα

26

Η Ελλάδα προσελκύει τους «ακριβούς» επισκέπτες από τη γείτονα – Η Μέση Ημερήσια Δαπάνη τους είναι λίγο χαμηλότερη των 100 ευρώ με τον μέσο όρο στα 69 ευρώ για το σύνολο των επισκεπτών.

Μπορεί να μένουν λιγότερο, αλλά η μέση ημερήσια δαπάνη τους στην Ελλάδα για τους Τούρκους τουρίστες στην Ελλάδα είναι η υψηλότερη από τους λοιπούς ξένους επισκέπτες της χώρας.

Και πράγματι η Ελλάδα προσελκύει τους «ακριβούς» επισκέπτες από τη γείτονα, αν ληφθεί υπόψη ότι η Μέση Ημερήσια Δαπάνη (ΜΗΔ) των τουριστών από την Τουρκία σε ελληνικούς προορισμούς είναι λίγο χαμηλότερη των 100 ευρώ (!)- για την ακρίβεια στα 97,4 ευρώ- υψηλότερη κατά 41,2% σε σχέση με τα 69 ευρώ που είναι ο μέσος όρος για το σύνολο των επισκεπτών ανά την Ελλάδα, τόσο από τις ευρωπαϊκές αγορές όσο και από τις λοιπές αγορές. Επιπλέον, η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNWTO) αποτελεί τον πιο δημοφιλή προορισμό για εξερχόμενα ταξίδια από την Τουρκία.

Με βάση τα στοιχεία από το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, οι αφίξεις από την Τουρκία έχουν καταγράψει μεν άνοδο κατά την τελευταία τριετία, ωστόσο οι διανυκτερεύσεις έχουν μειωθεί, γεγονός το οποίο οφείλεται στη μικρότερη διάρκεια διαμονής. Αντίστοιχα, γι’ αυτό είναι και χαμηλά η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη, ενώ πολύ υψηλή είναι η Μέση Ημερήσια Δαπάνη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Insete, o εισερχόμενος τουρισμός από την Τουρκία κατέγραψε μεν, την περίοδο 2016- 2018, αύξηση κατά 4,5% (από 890 χιλ. το 2016 σε 930 χιλ. το 2018), ωστόσο το μερίδιο της τουρκικής αγοράς στον εισερχόμενο τουρισμό για το 2018 ανήλθε σε 3,1% όταν το 2016 ήταν 3,6%. Το μειωμένο ποσοστό στην τριετία οφείλεται στους υψηλότερους ρυθμούς ανόδου των άλλων αγορών και συνολικά του ελληνικού τουρισμού.

Οι αφίξεις από την Τουρκία δεν εμφανίζουν, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες αγορές για την Ελλάδα, τόσο έντονη εποχικότητα, ενώ, όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα με στοιχεία του UNWTO, η χώρα μας αποτελεί τον πρώτο προορισμό για τους Τούρκους όταν αυτοί ταξιδεύουν στο εξωτερικό.
Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί τους επισκέπτες από τη γείτονα, σύμφωνα με την ΤτΕ, για το 2018, είναι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η Αττική και το Βόρειο Αιγαίο. Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις των τουριστών από την Τουρκία, το 2018 καταγράφηκαν 3.124 χιλ. (-9,4%) με μερίδιο αγοράς 1,4% όταν το 2016 είχαν καταγραφεί 3.449 χιλ. και μερίδιο 1,8%. Η πλειονότητα των διανυκτερεύσεων (67,7%) καταγράφεται όπως είναι φυσικό στο δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του έτους. Οσον αφορά τις εισπράξεις από την Τουρκία το 2018 άγγιξαν τα 304 εκατ. (+2,5%) με μερίδιο αγοράς 1,9%, όταν το 2016 το σύνολο των εισπράξεων ήταν στα 297 εκατ. και το μερίδιο αγοράς στο 2,3%.

 

 

Την ίδια στιγμή, η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) της τουρκικής αγοράς το 2018 ανέρχεται στα 327 ευρώ, χαμηλότερη κατά 37% από την ΜΚΔ που καταγράφεται στο σύνολο της χώρας και αγγίζει τα 520 ευρώ. Την περίοδο 2016- 2018 η ΜΚΔ των τουριστών από την Τουρκία κατέγραψε μείωση κατά 2% περίπου (από 334 ευρώ το 2016 σε 327 ευρώ το 2018), ωστόσο, παρά την επιδείνωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας από το 2016 (λόγω της υποβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας της τουρκικής οικονομίας και των αμερικανικών κυρώσεων), η ΜΚΔ των τουριστών από την Τουρκία δεν έχει σημειώσει μεγάλες διακυμάνσεις.

Εντυπωσιακή είναι η Μέση Ημερήσια Δαπάνη των τουριστών από την Τουρκία, η οποία μάλιστα την περίοδο της τελευταίας τριετίας κατέγραψε αύξηση κατά 13,1% (από 86 ευρώ το 2016 σε 97,4 ευρώ το 2018).

Αναφορικά με την Μέση Διάρκεια Παραμονής, οι τουρίστες από την Τουρκία διέμειναν το 2018 κατά μέσο όρο στην Ελλάδα 3,4 ημέρες (55,4% χαμηλότερα από τον μέσο όρο της χώρας, 7,5 ημέρες). Μείωση έχει σημειωθεί και κατά τη διάρκεια της περιόδου 2016-2018 και μάλιστα σημείωσε μείωση κατά -13,3% (από 3,9 ημέρες το 2016 σε 3,4 ημέρες το 2018).

 

Πηγή: newmoney.gr