Πρoστατευμένο: Θράκη: 3ημερο road trip στην άκρη της Ελλάδας

Kotani village, Xanthi, Thrace, Greece.