Πρόστιμα 390.713 ευρώ για μόλυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος το 2019

42

Πρόστιμα 390.713 ευρώ για μόλυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος επιβλήθηκαν μέσα στο 2019.

Πιο συγκεκριμένα, εκατόν σαράντα μία αποφάσεις για μόλυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος εκδόθηκαν το 2019 από τη Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής. Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα 390.713,16 ευρώ.

Αναλυτικά:

-72 από αυτές αφορούσαν πλοία, ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε αυτά ανήλθαν σε 153.950 ευρώ.

-63 αποφάσεις αφορούσαν εγκαταστάσεις με επιβληθέντα πρόστιμα 183.250.

-6 αποφάσεις αφορούσαν επίσης δαπάνες από τη χρήση αντιρρυπαντικών σκαφών του λιμενικού σώματος με συνολικό κόστος 53.513 ευρώ, τα οποία πληρώνει ο υπαίτιος της ρύπανσης.